Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Natječaji   |   22.03.2018.

 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

U Virovitici, 22. ožujak 2018. godine

  

 Na temelju članka 6. i 7.  Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12 i 16/17) Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju  Virovitica raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

 

1. Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture (magistar/a kineziologije) -1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme- 12 mjeseci- s punim radnim vremenom ( 40 sati tjedno)

 

  

Uvjeti:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( Narodne novine, br. 47/96, 56/01).

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- domovnicu,

- rodni list,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu),

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (elektronski zapis),

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci/ dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) te

-potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vode u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana.

 Dokumentaciju dostaviti isključivo u neovjerenoj preslici jer se ista neće vraćati, a prije izbora izabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

 Prijave se podnose neposredno ili  poštom na adresu:

  

COOR Virovitica

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica 

s naznakom „za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama COOR Virovitica i oglasnoj ploči HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole odnosno do 30. ožujka 2018. godine.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge. 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine broj  82/08, 69/17).

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica  će rezultate natječaja objaviti na web stranici Centra www.coorvirovitica.hr.

KLASA: 112-01/18-02/04

URBROJ: 2189-22-01-18-1

 

 Ravnateljica:

Margarita Kovačević, dipl. def.

 

X

Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.