COOR Virovitica

Obavijest o razultatima natječaja za stručnog radnika/cu u poludnevnom boravku

Natječaji   |   17.10.2016.

 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

KLASA: 112-01/16-05/04

URBROJ:2189-22-01-16-1

Virovitica, 17. listopada 2016. godine

  

 

-KANDIDATIMA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

 

- stručni radnik/ca u poludnevnom boravku

 

-HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE VIROVITICA

 

 

 

PREDMET:  Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto stručnog radnika u          

                     poludnevnom boravku


 

sukladno članku 23. stavku 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine broj 63/14) obavještavamo Vas da je prema raspisanom natječaju od 10. listopada 2016. godine za radno mjesto stručnog radnika/ce u poludnevnom boravku,  KLASA: 112-01/16-02/08, URBROJ: 2189-22-01-16-1, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 5. listopada 2016.  godine,

 

izabrana  Anita Ercegovac, magistra psihologije iz Virovitice,  s kojom će se sklopiti ugovor o radu na puno određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice Marine Kuzman na rad. 

V.d ravnatelj:

Zvjezdana Glumac, prof.def.