COOR Virovitica

Obavijest o razultatima natječaja za radna mjesta učitelja/ice stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Natječaji   |   27.12.2016.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

KLASA: 112-01/16-02/10

URBROJ:2189-22-01-16-9

Virovitica, 27. prosinac 2016. godine

 

 

-KANDIDATIMA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

- učitelja/ice stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije)

 PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta učitelja/ice stručnjaka

                 edukacijsko-rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije)

                    - dostavlja se

 

 

sukladno članku 23. stavku 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama(Narodne novine broj 63/14) i članku 11. stavku 5. Pravilnika o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, obavještavam Vas kako prema raspisanom natječaju od 28. studenog 2016. godine za radna mjesta učitelja/ice stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije), KLASA:112-01/16-02/9, URBROJ: 2189-22-01-16-01, nije izabran niti jedan kandidat, te će se natječaj ponoviti.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Margarita Kovačević, dipl.def.