COOR Virovitica

Obavijest kandidatima po raspisanom natječaju od 1.2.2017.

Natječaji   |   14.02.2017.

 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

KLASA: 112-01/17-03/01

URBROJ: 2189-22-01-17-15

Virovitica, 14. veljače 2017. godine

 

-KANDIDATIMA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

- učitelja/ice stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije)

-medicinska sestra/tehničar

 

 

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta učitelja/ice stručnjaka

                 edukacijsko-rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije) i

                 medicinske sestre/tehničara

                    - dostavlja se

 

 

Sukladno članku 23. stavku 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine broj 63/14) i članku 11. stavku 5. Pravilnika o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, obavještavam Vas kako su prema raspisanom natječaju od 1. veljače 2017. godine za radna mjesta učitelja/ice stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije) i medicinske sestre/tehničara KLASA: 112-01/17-02/01, URBROJ: 2189-22-01-17-01, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 13. veljače 2017. godine u radni odnos primljeni sljedeći kandidati:

 

  1. Učitelj/ica stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije);

        - 1 osoba na puno određeno radno vrijeme-zamjena za vrijeme trajanja mandata ravnatelja,

        Jelena Puzović, magistra edukacijske rehabilitacije iz Virovitice

       - 1 osoba na nepuno (12 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada) određeno radno vrijeme-   

         nastava u kući za šk.god. 2016./2017. (očekivano trajanje do 14. lipnja 2017.),

        Irena Škalić, odgojitelj predškolske djece iz Virovitice

      2.  Medicinska sestra/tehničar

             - 1 osoba na puno određeno radno vrijeme-zamjena,

        Aneta Služek, med.sestra iz Miljevaca

 

Mole se kandidati koji su prilikom prijave na natječaj dostavili originalnu dokumentaciju da istu podignu u tajništvu svaki radni dan od 8.00-15.00 sati.

 

 

Ravnateljica:

Margarita Kovačević, dipl.def.