Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju vozila

Obavijesti   |   S.Đurasević  |  05.04.2017.

 

               Na temelju točke IV. Odluke o prodaji službenog vozila javnim pozivom, KLASA: 406-01/17-06/02, URBROJ:2189-22-01-17-1 od 4. travnja 2017. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog poziva, objavljuje

 

     JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

 

I

             Prodaje se službeno vozilo u vlasništvu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, marke VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2,4D., 57Kw, godina proizvodnje 1991., prva registracija 12.6.1997., pređeno kilometara:310.980, broj šasije: WV2ZZZ70ZMH074920.

 

II

            Prodaja vozila iz točke 1. ovog poziva izvršit će se prikupljanjem pisanih ponuda.

            Pisane ponude trebaju sadržavati:

1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene

     osobe)

2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba

3. visinu ponuđene cijene

4. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke

                 U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe.  
Napomena: Kada se upisuje ponuda - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.      

               Prodaja određena ovim pozivom vrši se po sistemu „viđeno – kupljeno“, što isključuje moguće reklamacije za kasnije utvrđene nedostatke.

                                                  

                                                                           III

               Početna cijena za vozilo iz prethodnog stavka određuje se u iznosu od 9.623,20 kuna.

                                                                           IV

               Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadržava najveću ponuđenu cijenu.  

 

                                                                           V

             Rok za predaju ponude je 15 (petnaest dana) od dana objave poziva na Oglasnoj pločite na službenim Internet stranicama COOR Virovitica.

            Otvaranje pisanih ponuda održat će se 24. travnja 2017. godine u 12,00 sati u Tajništvu COOR Virovitica, Ljudevita Gaja 42, 33000 Virovitica.

            Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda objavit će se 25. travnja 2017. godine na Oglasnoj ploči i službenim Internetskim stranicama COOR Virovitica.

                                                                            VI

               Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda službeno vozilo se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Sa najpovoljnijem ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupnji.

Ugovor o kupnji zaključit će u ime prodavatelja ravnateljica COOR Virovitica, najkasnije u roku 30 dana od dana otvaranja pisanih ponuda.

Ako najpovoljniji ponuditelj u roku iz prethodnog stavka ne pristupi zaključenju ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

VII

               Vozilo koje je predmet prodaje može se razgledati na parkiralištu COOR Virovitica, Ljudevita Gaja 42 svaki radni dan u vremenu od 7,00 – 15,00 sati, a dodatne obavijesti mogu se dobiti u Tajništvu na tel. 033/721-854. 

VIII

              Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zatvorenim omotnicama s napomenom „Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda“ na adresu COOR Virovitica, Ljudevita Gaja 42, 33000 Virovitica.

IX

Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik.

Ponuda koja ne sadrži sve podatke neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.

           Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda.

 

KLASA: 406-01/17-06/02

URBROJ: 2189-22-02-17-2

Virovitica, 5. travanj 2017. godine

  

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

Sanja Đurasević

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće