Natječaj za radna mjesta

Novosti   |   08.01.2016.

 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

U Virovitici, 8. siječnja 2016. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,   (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,6/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14) zamjenica Ravnateljice Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica raspisuje

                                                                                         NATJEČAJ

                                                                                    za radna mjesta

 

  1. Učitelj/ica stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije)-1 osoba na puno (40 sati) određeno radno vrijeme-zamjena
  2. Učitelj/ica stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije)-1 osoba na nepuno (20 sati tjedno) određeno radno vrijeme-nastava u kući za školsku godinu 2015./2016. sukladno suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema:

a)     Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14) i

b)     Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1.  Životopis
  2. Diplomu
  3. Domovnicu
  4. Uvjerenje nadležnog suda u skladu sa člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci
  5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dokazati svoju prednost te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja i teče od 8.1.2016.  do 16.1.2016.

Prijave se podnose poštom na adresu:

COOR Virovitica

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

s naznakom „za natječaj“

 

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica će rezultate natječaja objaviti na web stranici Centra www.coorvirovitica.hr

KLASA: 112-01/16-02/1

URBROJ: 2189-22-01-16-01

 

                                                                                              Ravnateljica Centra:

                                                                                              Marija Navarra, mag.educ.rehab.

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće