Natječaj za radna mjesta

Novosti   |   29.02.2016.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

U Virovitici, 29. veljače 2016. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,6/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14) zamjenica Ravnateljice Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

  1. Učitelj/ica  glazbene kulture-stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila- 1 osoba  na nepuno (7 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada) neodređeno radno vrijeme
  2. Učitelj/ica  likovne kulture- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila - 1 osoba  na nepuno (10 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada) neodređeno radno vrijeme
  3. Učitelj/ica stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske rehabilitacije)-2 osobe na puno (40 sati) određeno radno vrijeme-zamjena

Kandidati su dužni  ispunjavati uvjete prema:

a)  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,       5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14) i

b) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1.   Životopis
  1. Diplomu
  2. Domovnicu
  3. Uvjerenje nadležnog suda u skladu sa člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci
  4. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)

Kandidatom prijavljenim na  natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08).

Kandidat/kinja koji/a  ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dokazati svoju prednost te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja i teče od 29.2.2016.   do 8.3.2016.

Prijave se podnose poštom na adresu:

COOR Virovitica

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

s naznakom „za natječaj“

 

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica  će rezultate natječaja objaviti na web stranici Centra www.osvirovitica.hr

 

 

KLASA: 112-01/16-02/02

URBROJ: 2189-22-01-16-01

 

                                                                                              Ravnateljica Centra:

Marija Navarra, mag.educ.rehab.

Zamjenica ravnateljice:

Zvjezdana Glumac, prof.def.

 

Obavijest o rezultatima natječaja od 29.2.2016..PDF
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće