Natječaj za radno mjesto stručnog radnika/ce u poludnevnom boravku

Novosti   |   27.09.2016.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

U Virovitici, 27. rujna 2016. godine

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu KLASA:003-05/15-01/05, URBROJ:2189-22-10-15-01 Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i članka 12. Zakona o radu (Narodne novine broj 93./14), a u svezi članka 209. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine  broj 157./13., 152./14., 99./15., 52./16.) i članka 105. stavka 1. i članka 159. stavka 1. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine broj 40/14., 66/15.) Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Viroviticaraspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. Stručni radnik/ca u poludnevnom boravku-1 osoba na određeno puno radno vrijeme-zamjena

Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uvjete:

1.1 Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije

ili

1.2 Završen stručni studij radne terapije

Ne može se primiti u radni odnos kao radnik u djelatnosti socijalne skrbi niti poslove u djelatnosti socijalne skrbi može obavljati osoba za koju postoje prepreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. Životopis
  1. Diplomu

  2. Domovnicu

  3. Uvjerenje nadležnog suda u skladu sa člankom 213. Zakona o socijalnoj skrbi, ne starije od 6 mjeseci

  4. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dokazati svoju prednost te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja i teče od 28.9.2016. do 5.10.2016. godine.

Prijave se podnose poštom ili osobno na adresu:

COOR Virovitica

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

s naznakom „za natječaj“

 

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica će rezultate natječaja objaviti na web stranici Centra www.coorvirovitica.hr

 

 

KLASA: 112-01/16-02/7

URBROJ: 2189-22-01-16-1

 

                                                                                      V.dravnatelja:

Zvjezdana Glumac, prof.def.

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće