Natječaj za radno mjesto tajnik/tajnica na određeno-zamjena (puno radno vrijeme)

Novosti   |   14.04.2014.

 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

U Virovitici, 11. travnja 2014. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,                       (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,6/12., 86/12.,126/12., 94/13) Zamjenica ravnateljice COOR Virovitica raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

1.     Tajnik/ica- 1 osoba  na  puno (40 sati tjedno) određeno radno vrijeme.

Kandidati su dužni  ispunjavati uvjete prema:

a)     članku 105. st. 16  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13)

- poslove tajnika može obavljati osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij pravne, odnosno stručni studij upravne struke.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1.     Životopis

2.     Diplomu

3.     Domovnicu

4.     Uvjerenje nadležnog suda u skladu sa člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci

5.     Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)

Kandidatom prijavljenim na  natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, (NN br. 82/08).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja i teče od 14.4.2014.   do 22.4.2014.

Prijave se podnose poštom na adresu:

 

COOR Virovitica

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

s naznakom „za natječaj"

 

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica  će rezultate natječaja objaviti na web stranici Centra www.osvirovitica.hr

 

 

KLASA: 112-01/14-01/7

URBROJ: 2189-22-01-14-01

 

                                                                                              Zamjenica ravnateljice:

Nevenka Gruban, prof.def.

       ___________________________

 

Za Hrvatski zavod za zapošljavanje

PS Virovitica:

__________________________

 

 

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće