Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Natječaji   |   S.Đurasević  |  15.10.2018.

 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE

I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

U Virovitici, 15. listopada 2018. godine

KLASA: 112-01/18-02/08

URBROJ: 2189-22-01-18-1

Na temelju članka 6. i 7. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne Novine broj 57/12., 120/12., 16/17.), Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica zastupan po ravnateljici Margariti Kovačević dipl. def. raspisuje

  

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. Računovodstveni referent- na određeno puno radno vrijeme (12 mjeseci)

 

Uvjet: srednja stručna sprema – smjer ekonomist

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa mogu se primiti:
- nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciji Zavoda 30 dana.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni u preslici priložiti:

  1. Životopis
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. Domovnicu
  4. Rodni list
  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
  6. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)
  7. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima, a kandidat koji bude izabran, u obvezi je prije sklapanja ugovora donijeti na uvid dokaze o ispunjenju uvjeta u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja odnosno do 23. listopada 2018. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

 

COOR Virovitica

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

s naznakom „za natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole www.coorvirovitica.hr

 

Ravnateljica:

Margarita Kovačević, dipl. def

Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.